Инвестициялық преференциялар

Инвестицияларды мемлекеттік қолдаудың мақсаты экономиканы дамыту үшін қолайлы инвестициялық жағдай жасау және қазіргі заманғы технологияларды қолдана отырып, жаңа өндірістерді құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге және жаңартуға инвестицияларды ынталандыру, қазақстандық кадрлардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау болып табылады.

Инвестицияларды мемлекеттік қолдау инвестициялық преференциялар беру болып табылады. 

Инвестицияларды мемлекеттік қолдауды инвестициялық келісімшарттар жасасу және олардың орындалуын бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын Инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық, инвестициялық басым және арнайы инвестициялық жобалар үшін инвестициялық преференциялар беру тәртібі көзделген.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілетін атаулы сипаттағы артықшылықтар инвестициялық преференциялар болып табылады:

 • инвестициялық жобаны іске асыруды жүргізетін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына;
 • инвестициялық жобаны іске асыратын Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы үшін қаржы лизингі шарты негізінде технологиялық жабдықты импорттайтын лизингтік компанияларға.

Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен құрылған заңды тұлға, оның ішінде шетелдік қатысы бар заңды тұлға.

 Инвестициялық жоба бойынша келесі инвестициялық преференциялар түрлері ұсынылады:

 • кеден баждарын және импортқа қосылған құн салығын салудан босату;
 • мемлекеттік заттай гранттар-мемлекеттік заттай гранттың ең жоғары мөлшері Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының тіркелген активтеріне (жер учаскелері, ғимараттар, құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, есептеу техникасы, өлшеу және реттеу аспаптары мен құрылғылары, көлік құралдары (жеңіл автокөлікті қоспағанда), өндірістік және шаруашылық мүкәммалдары) инвестициялар көлемінің отыз пайызынан аспайды.

Инвестициялық басым жоба бойынша келесі инвестициялық преференциялар түрлері ұсынылады:

 • салфқ бойынша преференциялар:
 • корпоративтік табыс салығы;
 • жер салығы;
 • мүлікке салынатын салық;
 • инвестициялық субсидия;
 • кеден баждарын салудан босату;
 • мемлекеттік заттай гранттары.

Инвестициялық преференциялар түріндегі арнайы инвестициялық жоба (бұдан әрі - арнайы инвестициялық жоба үшін инвестициялық преференциялар) бойынша салық салудан босату ұсынылады:

 • кедендік әкелу баждарымен;
 • Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықпен.

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР

Инвестициялық жоба мемлекеттік-жеке әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және (немесе) жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, жаңа өндірістерді құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге және (немесе) жаңартуға инвестицияларды көздейтін іс-шаралар кешенін білдіреді.

Инвестициялық басым жоба деп инвестициялық жоба түсіндіріледі:

 • заңды тұлғаның жаңа өндірістік объектілерді (фабрика, зауыт, цех) салуға инвестицияларды республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге өтінім беру күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің екі миллион еселенген мөлшерінен (2405 теңге) кем емес мөлшерде жүзеге асыруын көздейтін жаңа өндірістер құру бойынша;
 • заңды тұлғаның республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және негізгі құралдарды өзгертуге, оның ішінде өнім шығаратын қолданыстағы өндірістік қуаттарды жаңартуға (қайта жаңарту, қайта жаңарту, жаңғырту) инвестициялық преференциялар беруге өтінім беру күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің бес миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшерде инвестицияларды жүзеге асыруын көздейтін жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады.

Жаңа өндірістерді құру немесе жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту жөніндегі инвестициялық басым жобаны тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін белгілі бір басым қызмет түрлері бойынша заңды тұлға жүзеге асырады.

Арнайы инвестициялық жоба деп арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы немесе Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес еркін қойма иесі ретінде тіркелген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы іске асырған және (немесе) іске асыратын инвестициялық жоба не моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы іске асырған жоба түсініледі.

ҰСЫНУ ШАРТТАРЫ  

Инвестициялық преференциялар Қазақстан Республикасының Үкіметімен белгілеген қызметтің басым түрлерінің тізіміне сәйкес қызметтің басым түрлерінде инвестициялық жобаларды іске асыруды жоспарлаған қазақстандық заңды тұлғаларға ғана беріледі.Қызметтің басым түрлерінің тізімі екі бөліктен тұрады: 1-бөлім-инвестициялық жобалар үшін қызмет түрлерінің тізімі; 2-бөлім-инвестициялық басым жобалар үшін қызмет түрлерінің тізімі. Преференцияларды берудің ауқымды шарттары инвестициялық басым жобалар ғана көзделген, ал инвестициялық жобалар үшін негізгі және жалғыз Шарт Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының алушының мәртебесі болып табылады, ал арнайы инвестициялық жобада арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары, еркін қоймалардың иелері және моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасасқан заңды тұлғалар ғана алушылар бола алады.

Инвестициялық басым жоба үшін инвестициялық преференциялар мынадай шарттар сақталған кезде беріледі:

1) алушы Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы болып табылады;

2) заңды тұлға инвестицияларды республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге өтінім берілген күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі миллион еселенген (жаңа өндірістер құру бойынша) немесе бес миллион еселенген (қолданыстағы өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша) мөлшері мөлшерінде жүзеге асырады;

3) заңды тұлға инвестициялық басым жобаларды іске асыру үшін айқындалған қызметтің басым түрлерінің тізбесіне енгізілген қызмет түрлерін жүзеге асырады;

4) заңды тұлға бола алмайды:

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының Білім туралы заңнамасына сәйкес дербес білім беру ұйымы; 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым;

5) мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің - Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретіндегі үлесі жиырма алты пайыздан аспайды.

Мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің - Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде қатысуы инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап бес жылдан аспайтын мерзімді құрайды. Бес жыл ішінде мемлекет және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісі Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы құрылтайшыларының және (немесе) қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығуға міндетті. Инвестициялық преференцияларды қолданудың осы шарты орындалмаған жағдайда, ол Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы құрылтайшыларының және (немесе) қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан толық шыққанға дейін, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімге тоқтатыла тұрады.

Уақытша тоқтата тұру кезеңі ішінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасы құрылтайшыларының және (немесе) қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы талапты орындамау инвестициялық келісімшартты мерзімінен бұрын тоқтатуға және бұрын берілген инвестициялық преференцияларды қайтаруға әкеп соғады.

Осы тармақшаның ережелері Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің үлесі елу пайыздан аз болған жағдайда қолданылмайды, көмір қабаттарының метан өндіру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыру шеңберінде өз қызметін жүзеге асырады;

6) лизингтік қаржыландыру мен кредит беруді қоса алғанда, қайтарымдылық, мерзімділік және ақылылық шарттарында бөлінетін ақшаны қоспағанда, инвестициялық басым жобаны іске асыру үшін қаржыландыру көздері не кепілдіктері ретінде бюджет қаражаты тартылмайды;

7) инвестициялық қызмет мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберінде жүзеге асырылмайды.

Преференциялар

Инвестициялық жоба

Инвестициялық басым жоба

Арнайы инвестициялық жоба

ЖАҢА ӨНДІРІСТЕРДІ ҚҰРУ

(ФАБРИКА, ЗАУЫТ, ЦЕХ)

ЖҰМЫС ІСТЕП ТҰРҒАН ӨНДІРІСТЕРДІ КЕҢЕЙТУ НЕМЕСЕ ЖАҢАРТУ

(РЕНОВАЦИЯ, ЖАҢҒЫРТУ, ҚАЙТА ЖАҢАРТУ)

Кеден баждары салығынан босату

+/ 5 жыл

+/5 жыл

+/5 жыл

+/15 жыл

Мемлкеттік заттай гранты

+

Ең үлкен өлшемі: инвестиция көлемінің 30%

+

Ең үлкен өлшемі: 30% от инвестиция көлемінің

+

Ең үлкен өлшемі: 30% от инвестиция көлемінің

______

Салық преференциялары

Импортты ҚҚС-тан босату

+/5 лет

____

____

+/ Арнайы инвестициялық жобаның әрекет ету мерзімі

КТС

________

+/10 жыл

+/3 жыл

________

Жер

________

+/10 жыл

______

________

мүлік салығы

________

+/ 8 жыл

_______

________

Инвестициялық субсидия

Инвестициялар көлемі кемінде 5 000 000 АЕК

_______

ҰСЫНУ

ШАРТТАРЫ

 • Алушы:

Қазақстан Республикасының Заңды тұлғасы

 • Қызмет түрлері: 14.01.2016 № 13
  (1 бөлім тізбегі);

 • Алушы:

Қазақстан Республикасының Заңды тұлғасы;

 • Қызмет түрлері: қаулы 14.01.2016 № 13 (2 бөлім тізбегі);
 • Инвестиция көлемі:
 • заңды тұлға республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференциялар беруге өтінім берілген күні қолданыста болған айлық есептік көрсеткіштің кемінде екі миллион еселенген (жаңа өндірістер құру бойынша) немесе бес миллион еселенген (қолданыстағы өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша) мөлшері мөлшерінде инвестицияларды жүзеге асырады.;
 • заңды тұлға болып табылмайды:
 • Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының Білім туралы заңнамасына сәйкес дербес білім беру ұйымы;
 • Қазақстан Республикасының салық заңнамасына және Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметін жүзеге асыратын ұйым;
 • Қатысушылардың құрамы:

Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретіндегі мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің үлесі жиырма алты пайыздан аспайды;

Уақытша тоқтата тұру кезеңі ішінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасы құрылтайшыларының және (немесе) қатысушыларының (акционерлерінің) құрамынан шығу туралы талапты орындамау инвестициялық келісімшартты мерзімінен бұрын тоқтатуға және бұрын берілген инвестициялық преференцияларды қайтаруға соқтырады.

Шығару:  Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) ретінде мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің үлесі елу пайыздан кем болатын квазимемлекеттік сектор субъектісі өз қызметін көмір қабаттарының метанын өндіру жөніндегі инвестициялық басым жобаны іске асыру шеңберінде жүзеге асырады;

 • Қаржыландыру көздері:

 инвестициялық басым жобаны іске асыру үшін қаржыландыру көздері не кепілдіктері ретінде бюджет қаражаты тартылмайды;

 • МЖӘ шарты:

инвестициялық қызмет мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты, оның ішінде концессия шарты шеңберінде жүзеге асырылмайды..

 • Алушы:

1) Қазақстан Республикасының арнайы экономикалық аймақтар туралы заңнамасына сәйкес арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде тіркелген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы;

2) Қазақстан Республикасының кеден заңнамасына сәйкес еркін қойма иесі ретінде тіркелген Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы;

3) Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы моторлы көлік құралдарын өнеркәсіптік құрастыру туралы келісім жасады;

 • Қызмет түрлері:

заңды тұлға Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен қызметтің басым түрлерінің тізбесіне енгізілген қызмет түрлерін жүзеге асырады.

Инвестициялық преференцияларды беруге қатысты барлық мәселелер бойынша келесі телефон арқылы хабарласыңыз +7 7172 620 620

Салалар

Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге